hirdetés

hirdetés
Bejelentkezés..

Legutóbb nézted


Kapcsolat az ördöggel

Karakterológia 2.

Karakterológia 2.
Hogyan írjunk közönségfilmet
...folytatás.

Az archetípusok eredete

Érdemes megemlíteni, hogy az archetípusok azonosítása a kollektív tudattalanból táplálkozik, nem tanulás eredménye, a csecsemő ezek legegyszerűbb formáit már felismeri, és természetesen mindez az Apa és az Anya ősarchetípusára vezethető vissza.

A karakterarchetípusok első megjelenési formái a mítoszok, és ezek ?A mitikus hős utazása? közös címmel a világ minden népénél megtalálhatóak, tehát használatuk esetén az egyetemesség nem puszta jelző, hanem az évezredes közös emberi tudásra alapozott tudományos igényű történetmesélés. A Csillagok háborúja mellett talán éppen a Mátrix a legismertebb történet a filmes mítoszok sorában.
Pap Gábor művészettörténész egyedülálló asztrálmitológiai kutatásai a magyar népmesekincsben ugyancsak érdekesek és tanulságosak. Magyar forgatókönyvírók számára különösen megszívlelendőek, és praktikusan használható összefüggéseket tárnak föl. Eszerint a legfontosabb népmesei helyszín-típusok rendre megfeleltethetőek a tizenkét elemű Zodiákus csillagképeinek (a mitikus hős is éppen tizenkét lépésben járja be útját!), a tipikus népmesei szereplők pedig a hagyományos (szabad szemmel látható) ?hétbolygó?-rendszer (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz) egyes tagjainak!

Ha már a Zodiákus is említést nyert, akkor kézenfekvő, hogy a horoszkóp tizenkét csillagképe, pontosabban az őket megjelenítő tizenkét archetípus (Kos, Bika, Ikrek stb.) is alkalmas karakterek kreálására. Vámos Miklós Apák könyve c. regénye egy család sorsát követi végig tizenkét generáción keresztül, ily módon ragadva meg az egyes fiúk tipikus jellemvonásait. Vannak amerikai forgatókönyvírók, akik maguk is így közelítik meg a karaktereiket. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a Tizenkét dühös ember vajon milyen karaktereket használhat.

Itt kell még megemlítenünk Joseph Campbell nevét, akinek archetípus kutatásai a fiatal George Lucasra is nagy hatással voltak. Campbell is hét archetípust említ: a Hőst, a Mentort, a Küszöbőrt (általában ő okozza az első problémát a Hősnek), a Hírnököt (inkább a változásra figyelmeztető esemény, mint egy személy!), az Alakváltót (akinek a Hőshöz való lojalitása kétséges), az Árnyékot (ő az Antagonist), és a Csalót (ő a meglepetések, a zavarkeltések figurája, a bohóc).

De miért is ne lehetne segítségünkre egy másik megközelítés, nevezetesen az emberek vérmérséklet szerinti jellemzése? A robbanékony Szangvinikus, a megfontolt Melankolikus, az akarnok Kolerikus, és a kívülálló Flegmatikus személyiségtípus is jó alap lehet az írói munka elkezdéséhez, ha nincs más ötletünk, hogy milyen is legyen első körben a karakterünk.

?Ezoterikus karakterológia?

Csak azért, hogy ennyi ?nem-nyolcas? után újra egy ?nyolcas? megközelítés következzék (és hogy elmondhassam, hogy a történetmesélés valójában ezoterikus tevékenység, hiszen művészet, és a művészet híd az anyagi és a spirituális világ között): komoly forgatókönyvírói tanulmányok foglalkoznak az emberek csakra-működés szerinti besorolásával. Még akkor is, ha hét csakra van az emberi testen. A köldök-csakrát alsó és felső részre osztva nyolc különböző energetikai, és ezáltal nyolc motivációs csomópontot említve nyolc alapvető karaktertípushoz juthatunk el. Anélkül, hogy az egyes csakrák többféle elnevezése miatt vitára adnék okot, csak annyit mondok, hogy egészen máshogy gondolkodik és cselekszik egy olyan ember, akinek az alsó csakrái (ösztön) mutatnak túlműködést, azaz nála ott munkál több energia, mint az az ember, akinek a felső csakrái (tudat) telítettek túl energiával. Ahogy haladunk az emberi testen a lenti csakráktól fölfelé, más típusú energiák kerülnek előtérbe az egyes ember életében. (Egyszer egy közös ?OM? mantra után elmesélte valaki, hogy turistaként járt egy tibeti kolostorban, és ott az alsó csakrákat rezgető ?O? hosszan kitartása helyett nagyon gyorsan a ?M? következik, ami a felső csakrákra összpontosít. Érdekes tény, hogy a nyugati civilizációkban ez éppen fordítva működik.)

Enneagram: a ?Casting-karakterológia?

És ha már itt tartunk, azt se feledjük el, hogy a lélek testet ölt! Nem véletlen a testalkat sem, hogy valaki éppen kövér, vagy sovány, magas, vagy alacsony. Az emberek ? akárhogyan is számolgatunk ? csak néhányfélék! Mindenki másmilyen egy kicsit, de nagy mértékben ugyanolyanok vagyunk. Az ősi szufi Enneagram szerint mindösszesen kilencféle típusba sorolhatjuk az embereket. Három csoporton belül három-három típus található. Attól függően, hogy egy bizonyos kisgyerekkori történés milyen traumát okozott a néhány éves gyermek lelkében, létezik Düh-pontos (?Kilences?, ?Nyolcas?, ?Egyes?), Szeretetéhség-pontos (?Hármas?, ?Kettes?, ?Négyes?), vagy Félelem-pontos (?Hatos?, ?Ötös?, ?Hetes?) alkat. Tovább osztva az egyes csoportokat, kivetítő (?Nyolcas?, ?Kettes?, ?Hetes?), elfojtó (?Egyes?, ?Négyes?, ?Ötös?), vagy egyensúlyi, gyökérponti (?Kilences?, ?Hármas?, ?Hatos?) típusokat kapunk. Az egyes típusokat még tovább is osztja az Enneagram (létfenntartó, szociális és szexuális altípusokra, ill. az egyes típusokon belül kilenc fejlettségi szintet is megkülönböztet), de alapvető jellemvonásaink alapján kilencfélék vagyunk.

Tudni kell, hogy minden iskola más találó címkét ragaszt az egyes típusokra, az Interneten, vagy könyvek tucatjai között lehet keresgélni a nekünk legjobban tetszőt, a legelfogadottabb azonban mégis a számozás: ?Egyes?, ?Kettes? stb.).

A kilenc típus egyik elnevezése, és egymondatos meghatározása:
1. Reformer: mindig ragaszkodik a rendhez, és próbál igazságos lenni (és magában dühöng, ha ez nem sikerül).
2. Segítő: fő motivációja, hogy másoknak segítsen (hogy ezért szeressék).
3. Motivált: számára az élet verseny, amiben győznie kell (hogy ezért szeressék őt, hisz csak az eredményesség jelent valamit az életben).
4. Romantikus: érzékenység, érzelmi intenzitás, intuíció jellemzi, ez teszi művésszé (magába fordul, mert nem érti, hogy miért is nem szeretik).
5. Gondolkodó: a világot próbálja megmagyarázni (fél, és önmagába elvonulva információkat halmoz fel, hátha az segít ebben a nagy káoszban).
6. Hűséges: szükséges számára, hogy másokban megbízhasson, és benne is bízzanak (de fél, hogy ez nem valósul meg, ezért folyamatosan cselekszik, nehogy felkészületlenül álljon, ha itt a baj).
7. Rajongó: kalandvágyó, extrém érdeklődés és kinézet jellemzi a ?jóllakott napközis? bőrében (félelmében inkább elmenekül világot látni).
8. Konfrontálódó: rámenős, kimondja, ami a bögyében van, gyors döntéseket hoz (egy pillanatra sem rejti véka alá, ha nem tetszik neki valami, dühét másokra zúdítja).
9. Közvetítő: kedves azokkal, akik jó hallgatói (fél a dühkitöréstől, ezért máshogyan vezeti le, eltereli, és váratlanul robban).

Egy-két gondolatot feltétlenül szánnunk kell erre a rendszerre más filmes nézőpontból is! Nem azért, mert tudományosan is alátámasztott, pszichológiai alapjai vannak. Nem azért, mert amerikai filmes szakkönyvek foglalkoznak behatóan e kérdéskörrel. Hanem elsősorban azért, mert működik! Ha azt mondom, hogy egy magára valamit is adó amerikai casting-ügynökség ismeri ezt az elméletet, akkor még nagyon messze járok a valóságtól. Ugyanis a valóság az, hogy csak ezt használják. Egyetlen példa álljon itt: Jack Nicholson. Abban mindenki egyetért, hogy ő egy tipikus ?Nyolcas?, a kilenc típus ismérvei alapján. Minden filmjében ?Nyolcas? karaktereket formál meg, joggal szokták rá mondani, hogy önmagát alakítja. Hány Oscar-jelölése, és hány aranyszobrocskája van már? Rengeteg. Ám ez ilyen egyszerűen működik. Ha ő ilyen, miért játszana mást? És a legtöbb színész esetében ez így is van: ha másmilyen karakter bőrébe próbálnak bújni, kilóg a lóláb, lötyög a figura. Az úgynevezett karakter-fixáció, aminek az egyes típusok kialakulása egyenes következménye, már a kora gyermekkorban létrejön, és az egyén élete végéig ugyanaz marad. Magyarországon Vörös Ákos tanfolyamát ajánlom annak, akit érdekel ez a téma. Ha valaki szereplőválogatással akar foglalkozni, csakis innen induljon! És persze íróknak sem árt, ha tudják, hogy milyen karaktertulajdonság milyennel fér vagy nem fér össze!

Pszichológiai megközelítések

Folytassuk pszichológiai vonalon tovább. Jung négy női és négy férfi archetípust említ: Madonna (tisztelettel nézünk rá), Anya, Amazon (harcosnő), Nimfa (kurtizán), illetve Atya (a szent, a támogató, gondoskodó), Apa, Hős (harcos), Faun (mácsó). Az elnevezések magukért beszélnek.

Más elméletében a személyiségtípusok leírására négy pár ellentétes tulajdonság összes létező variációját ajánlja. Ezek: Extrovertált?Introvertált, Intuíció?Szenzoros érzékelés, Érzelem?Gondolkodás, Észlelés?Következtetés. Elmélete alapján Myers?Briggs tizenhat típust sorol fel. (Az elnevezések után a párok sorrendjében a tulajdonságok kezdőbetűi találhatók.)
Ezek: Rajongó (EIÉK), Idealista (IIÉK), Tanító (EIÉÉ), Tanácsadó (IIÉÉ), Újító (EIGK), Gondolkodó (IIGK), Végrehajtó (EIGÉ), Tudós (IIGÉ), Előadó (ESÉK), Művész (ISÉK), Védelmező (ESÉÉ), Nevelő (ISÉÉ), Szervező (ESGK), Szerelő (ISGK), Ellenőr (ESGÉ), Nyomozó (ISGÉ).

(Mellesleg itt említeném meg, hogy ez a rendszer mind a kifejezetten történetmesélési célokra szánt ?Dramatica? pszichodramaturgiai rendszerével, mind az Enneagrammal mutat némi hasonlóságot. Persze meglepő lenne, ha ez nem így volna, hiszen pszichológiai alapokra épít mind.)

De van még más oldala is a pszichológiai kutatásoknak. Az egységből való kiszakadás, azaz a kettéosztatás problémája. A duális párokban való gondolkodás másik, karakterekre alkalmazható megközelítése az anima?animus tézis. A férfiben élő nőkép az anima, amely a férfinek a nőről szerzett minden tapasztalata egyetlen alakzatba sűrítve: anya, feleség, szerető, leány, tündér, boszorkány, istennő. Hasonlóképpen a nőben élő férfikép az animus: apa, férj, szerető, fiú, mágus, őrangyal, isten. Az anima és animus a férfi és a nő hiányzó részének tükörképe, ami valamikor az ősi egységben még egészben megvolt.

Ennyi pszichológiai kitekintés után azt hiszem, nyugodtan leszögezhetjük, hogy van elég irány, mindenki választhat kedvére valót, ha karakterkreációra adja a fejét. És ez még korántsem a teljesség. Tartogatok még a végére egy dupla nyolcasokban gondolkodó, azaz férfi?női archetípus felsorolást, mert én azt tartom a legegyszerűbbnek, a legérthetőbbnek, és tapasztalatból mondhatom, hogy a leghasználhatóbbnak. De előtte térjünk vissza még egy kicsit a klasszikus dramaturgiához, nézzük meg más oldalról is a filmbeli karaktereket.

A történeti karaktertípusok más iskolák szerint

Más írói iskolák máshogyan beszélnek a karakterekről, a karakterek funkciójáról. Egyesek a Hős mellett mindössze három másik karaktert említenek: a Tükörképet, az Ellenséget és a Szeretőt. A Tükörkép, ahogyan ez az életben is van, nem tesz mást, mint folyamatosan szembesít bennünket saját hibáinkkal, és éppen az a szerepe a leghasznosabb a főhősünk számára, hiszen önmagát senki sem láthatja igazán, de egy ilyen segítséggel van esély a változásra.
Megint más iskolák a végletekig, az alapvető szembenállásig vezetik vissza a funkciókat, és egyszerűen Centrális karakterről és vele szemben álló Opponáló karakterről beszélnek csak. Néha a Protagonist mellett megemlítenek egy Sidekicket is, aki röviden csak a Barát névre hallgat. Csak egy megjegyzés, hogy a Protagonist lehet a Centrális karakter, akinek a célja mozgatja a történetet (Bosszúvágy), de lehet az Opponáló is, ahol az Antagonist a Centrális karakter, és az Antagonist célja mozgatja a történetet (Kéz, amely a bölcsőt ringatja). Ez a teljesen lecsupaszított megközelítés az alapkonfliktust helyezi mindenek fölé.

Létezik olyan funkcionális felosztás is, amely a Főhős mellett Szövetségest, vele szemben Ellenséget, rajtuk kívül a főhőst a céljától eltérítő Ellenfelet, és Kívülállókat szerepeltet.

A harminchat drámai alapszituáció és a drámaháromszög

A Polti-féle ?Harminchat drámai alapszituáció? a színpadi drámairodalom műveinek vizsgálatát és eredményeinek csoportosítását egyesíti egyetlen táblázatban. Ennek idevonatkozó része annyi, hogy minden egyes alapszituáció meghatározott karakterfunkciókat igényel. Ha ezek valamelyike nem szerepel, akkor egyszerűen nem jön létre a drámai szituáció, egészen addig, míg a megfelelő karaktert ehhez meg nem teremtjük. Egy film alapja mindig egyetlen ilyen alapszituáció, míg a film részleteiben számos másik alapszituációt is használ. Mondjuk a bosszúnak mint alapszituációnak két kötelező technikai eleme van: a bűnöző és a bosszúálló. Ha ezek bármelyike is hiányzik, nem beszélhetünk bosszúról.

A színpadi drámák sem tesznek azonban mást, lemásolják az életet. Stephen Karpman drámaháromszöge szerint a Protagonist három szerep közül választhat: Megmentő, Üldöző, vagy Áldozat. Az Antagonist a maradék kettőből választ magának. Majd a konfliktus kirobbanásakor a szereplők szerepet váltva körbejárják a háromszöget. Például egy házasságban a férj lehet Üldöző, a felesége Áldozat, de ha a feleség válást kezdeményez, máris szerepet cseréltek, ügyvédjeik pedig a Megmentő szerepét veszik föl. A tündérmesék jól követik ezt a modellt: Piroska az őt üldöző Farkas áldozata, majd a Vadász megmenti, és innen a Farkas lesz az áldozat, Piroska meg az üldöző. Két additív szereplője lehet még a háromszögnek, a Kapcsolat és a Balek, ők mindhárom főszereplőhöz kötődhetnek. A Kapcsolat kelléket szállít a szerepcserékhez, lehet pl. fegyvernepper, vagy alkoholt árusító, aki a gyáva Áldozatból ?bátor? Üldözőt csinál. A Balek általában a szerepcserék katalizátora, mint például Piroska Nagymamája, aki azzal, hogy megeteti magát a Farkassal, az elalvó, eddigi üldöző vadállatból áldozatot csinál.

A Mester-archetípusok

Ok. Ha már mindenki kellően összezavarodott, akkor jöhet a feloldás, a célegyenesbe értünk. Ahogy bevesszük az utolsó kanyart, még két karakterarchetípus megközelítést teszek közzé, mielőtt a már ígért tizenhat mester-archetípust felvázolnám. Egyfelől arra szeretném felhívni a figyelmet ezzel, hogy nem a számszerűség számít, másfelől pedig arra, hogy akárhogyan is csűrjük-csavarjuk a dolgokat, ugyanazokhoz a minőségekhez jutunk el. Szerencsére a találó elnevezések mögött azonnal felsejlik mindenki előtt, hogy kb. kiről is lehet szó.

Az egyik megközelítés tizenkét archetípusban gondolkodik, beszédes elnevezésük szerint ezek: az Ártatlan (a Naiv), az Árva, a Harcos, a Gondoskodó, a Kutató, a Szerető, a Pusztító (a Romboló), az Alkotó (a Teremtő), az Uralkodó, a Varázsló, a Bölcs és a Bolond.
A másik megközelítés hat hősi archetípust említ (ezek elnevezése is nagyon hasonló az előzőhöz), és segítségként kiemeli az adott karakterarchetípus legfontosabb egyéni jellemvonását, hiszen az adott karakter, azaz jellem, épp ettől karakteres, azaz jellegzetes.

Ezek: az Árva (rugalmasság), a Vándor (függetlenség), a Harcos (bátorság), az Emberbarát vagy Önzetlen (könyörület, részvét), az Ártatlan (hit, hűség) és a Varázsló (kifogyhatatlan erő).

És most végre jöjjön a nyolc férfi és a nyolc női mester-archetípus!

A kisgyerek az élet különböző szituációiban ezeket látja apjában, vagy anyjában. Megint csak azt kell mondanom, hogy az aprólékos körülírás helyett sokkal célravezetőbb az elnevezéseken elgondolkodni egy kicsit, ezért inkább egy-két filmbeli karaktert említek, azok alapján mindenki számára egyértelműen kirajzolódnak az egyes típusok legfőbb jellegzetességei.

A nyolc Hős a következő:
Főnök ? született vezető, számára első a munka és a kötelesség.
Michael Douglas (Szerelem a Fehér Házban), Marlon Brando (Keresztapa), Al Pacino (Keresztapa II.), Tom Cruise (Jerry Maguire), Guy Pearce (Szigorúan bizalmas), George C. Scott (A tábornok), Harrison Ford (Sabrina), Christopher Plummer (A muzsika hangja)
Rossz Fiú ? a veszélyt keresi, mindig és mindenben.
Jack Nicholson (Lesz ez még így se, Becéző szavak), Kurt Russel (Menekülés New Yorkból), Matt Damon (Good Will Hunting), John Travolta (Grease, Ponyvaregény), Macaulay Culkin (Reszkessetek betörők), Mickey Rourke (9 és fél hét),
Legjobb Barát ? kedves és segítőkész, ha baj van, rá mindig számíthatsz.
Kevin Spacey (Amerikai szépség), Dan Aykroyd (Szellemírtók), Jimmy Stewart (Az élet csodaszép), Danny Glover (Halálos fegyver), Hugh Grant (Sztárom a párom), Tom Hanks (A szerelem hálójában)
Sármőr (hódító) ? lehengerlő beszédstílus és határtalan fantázia: mindenkit levesz a lábáról.
Eddie Murphy (Beverly Hills-i zsaru, 48 óra), Kevin Kline (Francia csók), Bill Murray (Szellemírtók, Idétlen időkig), Kevin Spacey (Szigorúan Bizalmas), Joseph Fiennes (Szerelmes Shakespeare), Richard Burton (A makrancos hölgy)
Elveszett Lélek ? a magány és a szenvedés, a belső vívódás embere.
Humphrey Bogart (Afrika királynője, Casablanca), a Szörnyeteg (A Szépség és a Szörnyeteg), Mel Gibson (Halálos fegyver), Tommy Lee Jones (Men in Black)
Professzor ? hideg analitikus, de mindenre tudja a választ.
Woody Allen (Annie Hall), Jeff Goldblum (A légy, A Függetlenség napja), Rick Moranis (Szellemírtók), Harold Ramis (Szellemírtók), Sam Neill (Jurassic Park)
Kalandor ? izgalom és felfedezés: vele zajlik az élet.
Will Smith (A Függetlenség napja, Men in Black), Harrison Ford (Indiana Jones ? trilógia, Star Wars), Cary Elwes (A herceg menyasszonya), Michael Douglas (A smaragd románca), Bill Paxton (Twister)
Harcos ? igazi versenyszellem hajtja a becsületes győzelem felé.
Harrison Ford (Szárnyas fejvadász), Mel Gibson (A rettenthetetlen), Bruce Willis (Drágán add az életed), Clint Eastwood (Piszkos Harry), Nick Nolte (48 óra), Cary Cooper (Délidő), Russel Crowe (Szigorúan Bizalmas), Bruce Lee (A Sárkány visszatér), Christopher Reeve (Superman), Arnold Schwarzenegger (Két tűz között)

A nyolc hősnő a következő:
Főnökasszony ? rámenős, sikerorientált, aki eléri, amit akar.
Anette Bening (Amerikai szépség), Jennifer Lopez (Mint a kámfor), Elizabeth Taylor (A makrancos hölgy), Shirley MacLaine (Becéző szavak)
Csábító ? a megigéző szépség, aki ki is használja ezt a céljai érdekében.
Jamie Lee Curtis (A hal neve: Vanda), Sharon Stone (Elemi ösztön), Marilyn Monroe (Van, aki forrón szereti)
Szeretnivaló Kölyök (barátnő, csibész, vadóc) ? kurázsi, egyenesség és lojalitás, ez ő.
Mary Stuart Masterson (Sült zöld paradicsom), Olivia Newton-John (Grease), Karen Allen (Az elveszett frigyláda fosztogatói), Meg Ryan (A szerelem hullámhosszán), Margot Kidder (Superman)
Szabad Lélek ? az örök optimista, akit nem evilági energiák mozgatnak.
Diane Keaton (Annie Hall), Kate Capshaw (Indiana Jones és a Végzet Temploma), Uma Thurman (Ponyvaregény), Gwyneth Paltrow (Szerelmes Shakespeare)
Lelenc (védelemre szoruló) ? a szomorú leány, aki hajlik, de nem törik.
Daryl Hannah (Szárnyas fejvadász), Ingrid Bergman (Casablanca), Geena Davis (A légy, Thelma és Louise), Demi Moore (Ghost), Kim Basinger (Szigorúan bizalmas), Julia Roberts (Micsoda nő), Robin Wright Penn (A herceg menyasszonya), Julia Ormond (Sabrina), Melanie Griffith (Dolgozó lány)
Könyvtárosnő ? okos, de visszafogott, az önkontroll mestere.
Katharine Hepburn (Afrika királynője), Laura Dern (Jurassic Park), Kim Basinger (9 és fél hét), Kathleen Turner (A smaragd románca), Jamie Lee Cutris (Két tűz között)
Vitéz ? az igazi küzdőszellem, aki felel a kihívásokra.
Sigourney Weaver (Nyolcadik utas: a Halál), Anette Bening (Szerelem a Fehér Házban), Grace Kelly (Délidő), Mulan (Mulan), Susan Sarandon (Thelma és Louise), Helen Hunt (Twister)
Nevelőnő ? békés, higgadt, segítőkész, a lelkek gyámolítója.
Helen Hunt (Lesz ez még így se), Belle (A Szépség és a Szörnyeteg), Mary-Louise Perker (Sült zöld paradicsom), Andie MacDowell (Idétlen időkig), Renée Zellweger (Jerry Maguire), Julie Andrews (A muzsika hangja)

Ezek a karakterek már önmagukban is érdekesek, és felkeltik a néző figyelmét, de ha megfelelő párokat hozunk össze belőlük, mindjárt még érdekesebb lesz a felállás. Gondoljunk a Halálos fegyver két főszereplőjére: tűz és víz! A Sült zöld paradicsom, a 48 óra, a Thelma és Louise, vagy a A Függetlenség napja mind-mind egynemű párokkal dolgozik, és ezek a párosítások nagyon is gyakoriak, és jól működnek. De ha férfi és nő alkot egy párt, akkor gondoljunk A muzsika hangja, vagy A smaragd románca c. filmekre. Az utóbbi alapján szerintem senki sem lepődik meg A múmia című film szerelmespárján sem! Az ellentét számít igazán, és a karakterek közötti ?archetipikus szakadék?, amit majd át kell hidalniuk a történet végére.

Konklúzióként még egyszer: nem a számszerűség a mérvadó, hogy négy, hat, hét, nyolc, kilenc, tizenkettő, tizenhat, vagy ki tudja hányféle karakterarchetípusunk van, vagy hogy éppen hogyan nevezzük őket, hiszen a tartalom számít, a nevek mögött kódolt tulajdonság. Ezek a rendszerek átjárhatóak, egymásba átalakíthatóak, de erre semmi szükség nincs. Egyet kell választani közülük, és azzal dolgozni, mindig. Egy idő után a karakterekkel való bánásmód ugyanolyan rutin lesz, mint a struktúra ösztönös használata. Így minden energiánkat az ötlet kibontására fordíthatjuk, mert a forgatókönyvíró dolga a történetmesélés, a szerkezet és a karakterológia pedig csupán eszköz, amit használni lehet és kell is ehhez a munkához.

Tóth Róbert
Forrás: Filmírás.hu a szerző hozzájárulásával.vissza  


HozzászólásokMit szólsz hozzá? Kiegészítenéd valamivel? Gondolatod támadt?

Hiba, elírás esetén inkább üzenj a szerkesztőségnek.

Ha bejelentkezel, te is hozzászólhatsz!


******

Hozzászólások

# További témák

Egyéb megjegyzésekhirdetés

Hirdetések

# További hirdetések
# Add fel most a hirdetésedetSDP-SME


PannonScript